POLÍTICA DE PRIVACITAT

A SISO STUDIO treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

NARCÍS BOSCH ÁLVAREZ
Nom comercial: SISO STUDIO
CIF: 40443141X
Adreça postal: Plaça Major 3 – 17469 VILAMALLA (Girona)
Telèfon: +34 617 212 315
Correu electrònic: info@sisostudio.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SISO STUDIO el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:
- Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a professional o a nivell particular per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
- Gestionar, les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.
- Gestionar les dades professionals o particulars de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:
A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SISO STUDIO estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SISO STUDIO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@sisostudio.com
-A l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SISO STUDIO procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).